Ebösszeírás Apátistvánfalván

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Településünkön az ebek összeírása 2022. július 15. és 2022. augusztus 31. között történik, az ebtartók adatszolgáltatása alapján. A törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelező. Aki a kötelező adatszolgáltatásnak nem tesz eleget, vagy azt nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, a törvény és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírságot köteles fizetni, melynek összege 30.000,- Ft.

Az adatlapot a jelen felhívás alatti linken találják, valamint papír alapon a helyi vegyesboltban, a könyvtárban és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a portaablakban illetve az I. emelet 4. számú irodában Tófei Adriennél) is beszerezhető.

Kérjük, hogy az adatlapot ebenként külön-külön példányban az ebösszeírás időszakában, aláírva juttassák vissza:

– az apátistvánfalvai polgármesteri irodába, vagy

– személyesen a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalba (Széll Kálmán tér 11., porta, vagy az I. emelet, 4. ajtó), vagy

– levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), vagy

– elektronikus úton a kereskedelem@szentgotthard.hu e-mail címre vagy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali tárhelyére („hivatali kapu”-jára).

Az adatlap hiánytalan és pontos kitöltése érdekében szükség esetén kérjék állatorvos segítségét!

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtartó az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (új kutya, szaporulat, elhullás) írásban bejelenteni.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal