2000 őszén Doncsecz Ernőné kezdeményezésre 6 fővel alakult meg a szlovén amatőr színjátszó csoport. A megalakulással több célt teljesítését kívánta felvállalni, nevezetesen, hogy:

  • kiemelt szerepet töltsön be az anyanyelv ápolásában és terjesztésében
  • felelevenítse a klasszikus falusi színjátszás hagyományát (a férfi szerepeket is női szereplők adják elő)
  • a szlovén emberek dolgos hétköznapjaiba vidámságot varázsoljon.

Mindezen célok megvalósításához a szerzők az emberekhez legközelebb álló, de egyben a legnehezebb műfajt választották: a komédiát. Műveiken keresztül mutatták és mutatják be a szlovének lakta Rába-vidéken élő ember furfangját, találékonyságát, de esendőségét is.
A darabok szerzői bebizonyítják, hogy az anyanyelv, melyet a Rába vidékén élő szlovén emberek beszélnek, irodalmi művek alkotására, létrehozására is kiválóan alkalmas.
A megalakult csoportot a helyi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület karolta fel, majd egy 2002-től napjainkig tevékenységét a Magyarországi Szlovén Szövetsége támogatásával végzi.

A megalakulásnál a Rába- vidék közismert írónője, Barbér Irén sietett az amatőr színjátszók segítségére, aki halálág hat komédiát írt a csoport számára. Távozását követően a csoport vezetője és rendezője, Kovács László felvállalta azt a küldetést, hogy darabjaival további sikerek felé vezesse az amatőr színjátszókat. 
Az évek során fiatal arcok váltották a távozókat, akik sikeresen illeszkedtek a csoport életébe. 
A Vidám Barátok színjátszó-csoportot évente megjelenő új darabjaikkal 15- 20 fellépésre hívják meg a magyarországi és a határon túli szlovének. 

Magyarországon minden olyan településen felléptek, ahol a szlovén kisebbség él, így a legkisebb szlovén településtől Orfalutól Budapestig. Szlovéniában nem csak a határ menti települések rendezvényeinek állandó fellépői, hanem Lenart, Maribor, Celje, Škofja Loka települések színpadjain játékukkal örvendeztették meg a népes közönséget és vitték el anyanyelvük kincsét. 

A csoport számos alkalommal képviselte a szlovén nemzetiségi színjátszást a Budapesten megrendezett Magyarországi Nemzetiségi Színházi Találkozón (ARCUSFEST).

Díjak, elismerések:

  • 2007-ben  Barbér Irén: Kártyázók című darabjának előadásáért a szakmai zsűri „A nemzetiségi nyelvi hagyományok őrzéséért„ díjban részesítette, 
  • 2009-ben Kovács László: Választás című művének színreviteléért „A kreatív önkifejezési formák felnőtt korban való fenntartásáért és fejlesztéséért„ díjban részesítette a zsűri a csoportot. 
  • Minden évben Muraszombatban részt vesz az amatőr színjátszó csoport szakmai minősítőn. A csoport érdekessége, hogy tagjait majdnem mind hölgyek alkotják, de ennek ellenére kiválóan alakítják a férfi karaktereket is. 
  • 2008-ban Koszár Mátyásné a legjobb férfi szerep alakításáért kapott díjat. 2009-től a csoport felkészülését szlovéniai rendező segíti.
  • A színjátszó-csoport 2010. december 12- én PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE Díjban részesült 10 éves jubileuma alkalmából a szlovén anyanyelvi kultúra megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenységéért. A Díjra az Országos Szlovén Önkormányzat terjesztette fel a csoportot.

Az új darabokat minden évben telt ház előtt mutatják be a helyi, környékbeli és nagyszámú szlovén közönség és média előtt. 
A Vidám Barátok amatőr színjátszó-csoport a magyarországi szlovének közkedvelt, népszerű és elismert csoportjává nőtte ki magát, amely az anyanyelvi kultúra megőrzése és a klasszikus falusi színjátszás felelevenítése érdekében tesz maradandót.

A színjátszócsoport tagjai:

A csoport vezetője: Kovács László
Színjátszók: Doncsecz Ernőné, Koszár Mátyásné,  Kovács László, Kovács Lászlóné, 
Rendező:Kovács László

Előadott művek:

2001.Barbér Irén: Ha a fej bolond, a test sokat szenved
2002.Barbér Irén: Hát ez nem igaz
2003.Barbér Irén: Soha többé
2004.Barbér Irén: Bíróságon
2005.Barbér Irén: Iskola a múltban és jelenben
2006.Barbér Irén: Kártyázók
2007.Kovács László: A legnagyobb érték
2008.Kovács László: Választás;  Ki a hibás?
2009.Kovács László: Ki az apa?
2010.Kovács László: Megyünk a tengerre!
2011. 
2012. 
2013. 
2014. 
2015.