A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választása


A Helyi Választási Iroda tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásáról

1. Felhívjuk valamennyi választópolgár figyelmét arra, hogy október 13-án is csak érvényes személyi igazolvánnyal, vagy érvényes útlevéllel vagy érvényes új típusú gépjárművezetői engedéllyel (jogosítvány) lehet szavazni. Emellett magukkal kell hozniuk lakcímkártyájukat is.

Szavazni lehet az olyan régi típusú érvényes személyi igazolvány bemutatása után is, ami a jelenlegi lakcímet tartalmazza. Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra is, hogy az említett okmányok bemutatása nélkül senki nem jogosult szavazásra még abban az esetben sem, ha valaki köztudottan Apátistvánfalván él, vagy például a Helyi Választási Bizottság tagjának hozzátartozója. Az okmányok nélkül megjelenőket vissza kell utasítani. A visszautasítottak csak a Kultúrházban lévő szavazóhelyiségbe ismételten visszatérve, okmányaik bemutatása után tudnak szavazni.

2. A szavazásnál fokozott figyelmet kérünk, hiszen lesz olyan, a szlovén nemzetiségi névjegyzékbe is felvett választópolgár, aki összesen öt szavazólapot kap a szavazáskor.

3. A polgármester-választás szavazólapján két jelölt közül lehet választani. A helyi önkormányzati képviselők választásának szavazólapján 8 képviselőjelölt szerepel. Érvényesen szavazni egy polgármesterjelöltre és legfeljebb 4 képviselő-jelöltre lehet, a nevük melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).

4. A Vas Megyei Közgyűlés tagjait is most választjuk  – ezen a szavazólapon 7 lista lesz feltüntetve, melyek közül csak egyetlen listára lehet érvényesen szavazni, a lista feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

5. Apátistvánfalván szlovén települési nemzetiségi önkormányzat megválasztására is sor kerül. Ezen a választáson nem lesz külön nemzetiségi szavazóhelyiség – a nemzetiségi jelöltekre is mindenki a Kultúrház nagytermében szavazhat. Nemzetiségi jelöltekre csak azok szavazhatnak, akiket kérésükre a nemzetiségi névjegyzékbe felvettek. A szlovén nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának szavazólapján 8 jelölt szerepel. Esetükben érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. A nemzetiségi szavazólapok zöld színűek lesznek, és zöld borítékot ad hozzá a Helyi Választási Bizottság. Külön zöld színű szavazólap szolgál a települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására (megyei szlovén önkormányzati választás nem lesz!). 

A nemzetiségi választópolgár feltétlenül tegye be a zöld szavazólapokat a zöld borítékba és azt ragassza le, mielőtt bedobná az urnába! A zöld borítékon kívül talált, vagy a le nem zárt zöld borítékban lévő nemzetiségi szavazólapok érvénytelenek lesznek!

Dr. Dancsecs Zsolt,

a Helyi Választási Iroda vezetője