2023. május 25-i ülésre

2023. március 30-i ülésre

2023. március 2-i ülésre

2022. február

2019. április

Rendelet tervezet véleményezésének menete.pdf

Javaslat új közművelődési rendelet megalkotására.pdf

2019. január

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

Szociális rendelet módosítása.pdf


2018. május

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

A településkép védelméről szóló őnkormányzati rendelet hatályon kÍvül helyezése.pdf

2018. április

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetének elfogadása.pdf


2017. december

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

Szociális rendelet módosítása.pdf

2017. november

Rendelettervezetek véleményézésenek menete.pdf

Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről.pdf

Szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ajánlat elfogadása, önkormányzati rendelet módosítása.pdf

2017. október

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

Rendezési terv módosítása.pdf

2017. szeptember

Rendelettervezet véleményezésenek menete.pdf

Partnerségi egyeztetési szabályzat.pdf

2017. május

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

Anyakönyvi eljárásokról szóló rendelet módosítása.pdf

Helyi építési szabályzat módosítása.pdf


2016. december

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

Szociális rendelet módosítása.pdf

Egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról szóló rendelet módosítása.pdf

2016. november

Rendelettervezetek véleményezésének menete.pdf

A közterületen történő filmforgatásról szóló 10/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása.pdf

Apátistvánfalva  Község Önkormányzata képviselő testületének 8/2007 (XII.17) AKÖKT számú rendeletének (HÉSZ) törvényességi felülvizsgálata tájékoztatása.pdf

2016. május

Rendeletek véleményezésének menete.pdf

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet.pdf

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása.pdf

2016. április 

Rendeletek vélemenyezésének menete.pdf

Közösségi együttélés szabályainak módosítása.pdf

Kedvtelésből tartott állatok tartásáról.pdf

2016. február

Rendeletek vélemenyezésének menete.pdf

Anyakönyvi rendelet módosítása.pdf

Szociális rendelet módosítása.pdf