Az intézmény 2012. július hó. 1. napjától az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működik. Ezt megelőzően  Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községi önkormányzatok által közösen igazgatott intézményként funkcionált. 

2007. szeptember 1-je óta bevezetésre került a kéttannyelvű oktatás az első osztálytól felmenő rendszerben.
Az új oktatási struktúra vonatkozásában tapasztalataink rendkívül kedvezőek. Az alacsony tanulói létszám miatt a tanulók egyéni fejlesztése, a felzárkóztatás, a differenciált oktatás és nevelés a fő erősségünk. Felújított iskolánk családias környezetet biztosít, rendelkezünk az oktatáshoz szükséges modern eszközökkel is. A bizalom, a nyitottság, nyugodtság jellemzi a tanuló- pedagógus kapcsolatot. 

A kötelező tanórákon kívül számos lehetőségük van a tanulóknak a szakkörökön való részvételre:

  • A szlovén néptánccsoport már több éve aktívan működik.Tanulóink több alkalommal is az országos minősítő verseny legjobbjai között szerepeltek. A csoportnak sok fellépése van nemcsak a Rába-vidéken, hanem Szlovéniában is.
  • Az intézmény kétnyelvű énekkara is állandó szereplője a különböző rendezvényeknek, a csoport leány növendékei szlovén népdalokkal kimagasló eredményeket érnek el. 
  • fazekas szakkörön a „kis fazekasok” aktívan és szívvel-lélekkel formálják meg az anyagot és szebbnél – szebb nép,- és iparművészeti termékeket készítenek. Mindemellett lehetőség kínálkozik modern táncoktatáson való részvételre is, melyre a lányok keddenként rendkívül szívesen járnak. 
  • természetvédelmi szakkör és a diáksport is lehetőséget ad a tanulóknak a kikapcsolódásra, a mozgásigény és a természet szeretetének, közelségének megélésére. 

Az alacsony tanulói és pedagógusi létszámot figyelembe véve minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyermekeink, tanulóink jól érezzék magukat az iskolában, óvodában, és az iskola, valamint a lakóhelyünk jó hírnevét öregbítsék. 

Az Apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda elérhetőségei:

Cím: 9982 Apátistvánfalva Fő út 117. 
Telefon: 06 94/436-006