Kedves Látogatóink!
A pdf állományban letölthető rendeletek folyamatosan kerülnek ki az oldalunkra.
Az oldal tetején mindig a legfrissebb rendeleteket találják.

Rendeleteinket a Nemzeti Jogszabálytáron is megtalálják, ahol az egységes szerkezetbe foglalt, teljes rendeletszövegek is olvashatók.

Szociális rendelet egységes szerkezetben

Szociális rendelet módosítása.pdf

2020. évi zárszámadás.pdf

Egyedi szennyvízkezelés.pdf

Temetőrendelet egységes szerkezetben.pdf

Temetőrendelet módosítása.pdf

A 2021. évi költségvetésről.pdf

A helyi adókról (egységes szerkezetben).pdf

A helyi adókról szóló rendelet módosítása.pdf

2020. évi költségvetés módosítása mellékletei.pdf

2020. évi költségvetés módosítása.pdf

2019. évi zárszámadás.pdf

2019. évi költségvetési rendelet módosítása.pdf

Költségvetési rendelet 2020.pdf

Szervezeti és működési szabályzat.pdf

Közművelődésről szóló rendelet.pdf

Zárszámadási rendelet 2018. évről.pdf

Költségvetés – Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete.pdf

A településkép védelméről.pdf

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 1. melléklete – értékvédelmi tervlap.pdf

15/2015.(XI.25.)Önkormányzat adórendelete a helyi adókról.pdf

Rendelet Apátistvanfalva községi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról.pdf

Helyi építési szabályzat.pdf

Ap_gyermekvédelmirendelet-2014_egys_szerk.pdf

11/2015.(VI.19.)önk.rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól.pdf

Falugondnoki szolgálat.pdf

22/2014 közterületek és házszám megállapitás szabályairól.pdf

20/2014(x.28.)pdf

Önkormanyzati rendelet a közterületen történő filmforgatásról.pdf

Anyakönyvi eljárás.pdf

15/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről

4/2014 önk.rendelete a nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonetkozó helyi közszolgáltatásról.pdf

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet.pdf

22/2014. (XI.24.) Önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairó

A szociális gondoskodás helyi szabályozásáról.pdf

A közösségi együttélés alapvető szabályairól.pdf

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól.pdf

4/2013 önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

5/1998Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkormányzat rendelete.pdf

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.pdf

Apátistvánfalvai egyészségügyi alapellátási körzet megállapításáról.pdf

Partnerségi együttműködési szabályzat.pdf