Takarítót keresünk

Hirdetmény

AApátistvánfalva Községi Önkormányzat (9982 Apátistvánfalva, Fő út 107.) Képviselő-testülete állást hirdet
1 fő részére takarítói munkakör betöltésére
A kinevezés határozatlan idejű munkajogviszony, napi 4 órás részmunkaidőben.
A felvétel feltételei:
• Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A Kultúrház, konditerem, polgármesteri iroda, régi körjegyzőségi épület,Tűzoltó Emlékhely helyiségeinek takarítása.
• A fenti intézményekhez tartozó területek rendben tartása, virágok öntözése.

A jelentkezéshez csatolni kell:
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyagában foglalt személyes adatainak a jelentkezési eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: minimál bér, bruttó 83.700 Ft/hó

A jelentkezés benyújtásának határideje és módja:
2021. szeptember 15-ig a polgármester részére írásban postai úton, vagy személyesen, illetve
e-mailben a fodor58@freemail.hu címre.

A jelentkezés elbírálásának módja:
A jelentkezés a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.
A jelentkezési feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak.
Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A jelentkezési kiírással kapcsolatban további információt Fodor Sándor polgármester nyújt a
06 30 390-8355-ös telefonszámon.
A munkakör 2021. október 1. napjától betölthető.

A kiírással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A hirdetményt kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezési folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a jelentkező kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Apátistvánfalva, 2021. augusztus 31.

Fodor Sándor
polgármester