Népszámlálás 2022

2022. október 1-től 2022. november 20-ig – a pótösszeírással együtt november 28-ig – tizenhatodik alkalommal kerül sor Magyarországon népszámlálásra, amely egyedülálló a statisztikai adatfelvételek között. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A KSH szeptember utolsó hetében felkérőlevélben tájékoztatja a lakosságot a válaszadási módozatokról. Ebben a levélben adja meg az internetes önkitöltéshez szükséges belépési kódot is. A felkérőleveleket a Magyar Posta kézbesíti. A felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében fontos, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszámokat jól látható módon tüntessék fel!

Mindez összecseng a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló, 2014. november végétől hatályos önkormányzati rendeletünkkel, melynek tizedik paragrafusa alapján az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

A népszámlálás kapcsán fontos megemlíteni még, hogy a törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező, ez alól csak az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó kérdés kivétel, ezeknél tehát a válaszadás önkéntes.

Kérjük tehát, hogy vagy töltsék ki önállóan, a felkérőlevélben kapott belépési kód segítségével, interneten október 1. és október 16. között a kérdőíveket, vagy működjenek együtt az október 17. és november 20. között kiérkező számlálóbiztossal, Holecz Lajosnéval. Ha kell, egyeztessenek vele időpontot – erre az első sikertelen kapcsolatfelvételi kísérletet követően lesz mód. Most, szeptemberben pedig ne felejtsék ellenőrizni a házszám feltüntetését, és pótolni, ha szükséges!

                                                                                                        Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, helyi népszámlálási felelős