Képviselő-testületi ülés

2019. december 15. 09:00 - 10:00
Helyszín: Apátistvánfalva, Fő út 107. (polgármesteri iroda)

M E G H Í V Ó

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 15-én (vasárnap) 9.00 órai kezdettel nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

Javasolt napirendek:

1.) 2020. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

2.) 2020. évi költségvetési koncepció.
Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester

3.) Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

4.) Informatika és közigazgatás 2019/2020 pályázati lehetőség.
Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester


Képviselői interpellációk, egyebek.

Apátistvánfalva, 2019. december 9.

Tisztelettel:

Fodor Sándor
polgármester