Rendeletek

Kedves Látogatóink!
A pdf állományban letölthető rendeletek folyamatosan kerülnek ki az oldalunkra.
Az oldal tetején mindig a legfrissebb rendeleteket találják.

Költségvetési rendelet 2020.pdf

Szervezeti és működési szabályzat.pdf

Közművelődésről szóló rendelet.pdf

Zárszámadási rendelet 2018. évről.pdf

Költségvetés - Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete.pdf

A településkép védelméről.pdf

15/2015.(XI.25.)Önkormányzat adórendelete a helyi adókról.pdf

Rendelet Apátistvanfalva községi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról.pdf

Helyi építési szabályzat.pdf

Ap_gyermekvédelmirendelet-2014_egys_szerk.pdf

11/2015.(VI.19.)önk.rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól.pdf

Falugondnoki szolgálat.pdf

22/2014közterületek és házszám megállapitás szabályairól.pdf

20/2014(x.28.)pdf

Önkormanyzati rendelet a közterületen történő filmforgatásról.pdf

Anyakönyvi eljárás.pdf

25/2014 önk rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről.pdf

4/2014 önk.rendelete a nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonetkozó helyi közszolgáltatásról.pdf

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet.pdf

22/2014. (XI.24.) Önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairó

A szociális gondoskodás helyi szabályozásáról.pdf

A közösségi együttélés alapvető szabályairól.pdf

A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól.pdf

4/2013 önk.rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.pdf

5/1998Apátistvánfalva Szlovén Kisebbségi Települési Önkormányzat rendelete.pdf

Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.pdf

Apátistvánfalvai egyészségügyi alapellátási körzet megállapításáról.pdf

Partnerségi együttműködési szabályzat.pdf